Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 20 maj 2020

Vi firar förskolans dag!


En härlig förmiddag med mycket kul!

  God fruktsallad
Måla och göra äppletryck
Blåsa såpbubblor
Leka med nya leksaker: trampkrukor och lastbilar
Hinderbana

Grattis till förskolan!

torsdag 19 mars 2020

Information Vårdnadshavare


Vi får många frågor från vårdnadshavare om influensan covid-19. Vi förstår att situationen skapar många frågor och oro. Det är en speciell situation som vi befinner oss i.

Många vårdnadshavare vill ha information om personalens eller andras barns hälsotillstånd. Det finns önskemål om att förskolor och skolor ska ge information om vilka personer som friska eller sjuka och i så fall vilken sjukdom de har. Patientsekretessen i Sverige gör att förskolor eller skolor inte får information om vilka sjukdomar människor har. Det innebär att förskolor och skolor varken får eller kan informera om enskilda personer hälsotillstånd. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, genom att inte dela information om andra familjers hälsotillstånd.

Region Östergötland har avslutat smittspårning i samhället och tar endast prover för covid-19 på personer som är så allvarligt sjuka i luftvägsinfektion att de behöver sjukhusvård. Det innebär att en person som är lindrigt sjuk inte vet vilken sjukdom han/hon är drabbad av.

Folkhälsomyndighetens råd är att friska barn/elever och medarbetare kan gå till förskolan, skolan eller jobbet. Det gäller även om de har träffat personer som har symtom. Barn/elever och medarbetare som har symtom ska stanna hemma tills de är friska och sedan vänta minst två dygn innan de går tillbaka till förskolan, skolan eller jobbet. Det gäller oavsett sjukdom. Några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få eller sprida smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19 är:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ögonen, näsan, munnen.
  • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser.
  • Undvik att handhälsa.
För att minska riskerna för eventuell smittspridning kommer städningen i våra förskole- och skollokaler utökas till flera gånger om dagen.

Läs gärna om hur Norrköpings kommun arbetar på följande hemsida. Informationen uppdateras löpande. https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset.html
Vi förstår att denna situation är utmanande men tackar för förståelse och visad hänsyn.

Utbildningskontoret, genom
Malin Löberg
Rektor

onsdag 18 mars 2020

Till dig som har barn i Norrköpings förskola och skola


Till dig som har barn i Norrköpings förskola och skola

Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning av Coronaviruset i Sverige är mycket hög. Norrköpings kommun utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt. Samtliga verksamheter håller sig uppdaterade om det aktuella läget. Nedan är ett förtydligande kring när barn och elever ska vara hemma från förskolan eller skolan.

Barn med förkylningssymtom ska vara hemma

När barn/elever har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber ska de vara hemma från förskolan eller skolan. Det är inte allmänhälsotillståndet som avgör utan förkylningssymtomen, därför ska barnen vara hemma även om de i övrigt är pigga.

Det är viktigt att inte smitta andra och därför uppmanar vi er vårdnadshavare att hålla era barn hemma om de är sjuka.
Stanna hemma tills ni är friska och ytterligare två symtomfria dagar.

Om barn uppvisar sjukdomssymtom i förskolan eller skolan kommer ni som vårdnadshavare kontaktas för att hämta ert barn.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta. Om du enbart har frågor kring Coronaviruset ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På norrkoping.se finns information om Coronaviruset och länkar till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande.

fredag 13 mars 2020

Barret vecka 11

Vi på barret har den här veckan påbörjat i båda grupper att arbeta med färgen grön.
Vi har ritat och limmat gröna paljetter och vi har lyssnat och sett på videos om färgen grön. Tex Arne alligator som är grön och här dansar herr gurka.måndag 9 mars 2020

Kotten röd grupp

I röd grupp fortsätter arbetet md färger!

Den här gången fick barnen kladda med kokt röd spaghetti. 
Det var populärt!