Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 25 juni 2019

Sommarhälsning från Förskolechefen
Jag vill passa på att inför sommar och semestrar rikta ett stort tack för det här läsåret och det fina samarbete vi har med er vårdnadshavare.

Nu har vi precis avslutat arbetet att blicka tillbaka på läsåret genom utvärderingar av mål och projekt och arbetat fram målen för nästa läsår.
Under detta läsår har pedagoger och barn tillsammans arbetat med temat "Barns relation till djur och natur"  i olika projekt som varit spännande att följa i verksamheten och på bloggen. Utifrån barns och pedagogers utvärderingar kring årets tema kommer temat för kommande läsår att vara "Barns relation till vär(l)den". Ett tema som kommer att stödja barnens till ett växande intresse och ansvar för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. Vi ser att vi tillsammans med barnen behöver ta ett aktivt ansvar för vår framtid och tänker att relationen med vården och världen är en viktig del i detta. En spännande höst att vänta!

Från 1 juli 2019 får vi en ny reviderad läroplan, Lpfö18. Arbetet med att implementera den kommer att vara i fokus under läsåret. Mer information till er om läroplanen och vad det innebär kommer under uppstarten. Läroplanens intentioner att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn kvarstår även om revideringar gjorts. Titeln förskolechef ersätts med rektor.

Jag önskar er alla en skön och avkopplande sommar och hoppas att nu alla får njuta av sol, bad och vilsamma dagar.

Soliga hälsningar
Malin Löberg, Rektor Nordantills förskolor
torsdag 21 mars 2019

Barret vecka 10-12

De senaste veckorna har vi välkomnat några nya barn på barret vilket alltid är roligt och spännande.
Då vädret varit bra har vi även passat på att vara ute mycket. Det har varit lek i sandlådan, åkts i rutschkanan och cyklats på gården. Barnen har här tränat motorik och fysik. (Ösa och hälla)

Vi har även hunnit varit iväg till folkparken där barnen fått springa och gunga.

torsdag 28 februari 2019

Barret vecka 9

Den här veckan på Barret har vi varit ute en hel del på gården i solen. Barnen har framförallt gillat sandlådan.

Förskolläraren Malin gjorde även en till uppgift ifrån kursen Läslyftet med några av barnen. Vi läste om och barnen fick färglägga gräsänder som vi bland annat jobbar med i vårt projekt.


fredag 15 februari 2019

Barret vecka 7

På barret uppmärksammade vi alla hjärtansdag genom att de barn som ville fick pyssla på det temat. De färdiga resultaten fick barnen sen ta hem till sina föräldrar.


torsdag 7 februari 2019

Barret vecka 6

Den här veckan på barret har vi arbetat med skapande och rörelse. Det har barnen tyckt varit roligt. Rörelsen var via video via projektorn. Barnen var duktiga på att dansa med och sjunga.