Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 21 april 2016

Rita rita rita

Vi pedagoger reflekterar ständigt över vår miljö och hur den ska utformas för att stimulera och utmana barnen utifrån deras intressen. Vi har under den senaste tiden sett ett ökat intresse för att rita hos Barrets barn. Det runda bordet har nu blivit inklätt i papper och barnen har använt både krita och penna. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar