Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 11 maj 2016

Staketpynt

Efter mellanmålet idag tog vi på Kotten tag i en annan sak som inspirerat oss från Torshag. Vi tillsammans med barnen, flätade härliga tyger på vårt staket. Roligt var det och fint blir det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar