Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 29 juni 2016

Kick-off

Kick-Off för all personal inom City Förskolor

Från kl 13.00fredagen den 19/8-16, ska vi förskolechefer i City samla våra pedagoger för en kick-off inför det nya läsåret, en energikick tillsammans.

För att så många av våra långtidsvikarier även ska kunna vara med på detta så ber vi dig som har möjlighet, hämta ditt/dina barn lite tidigare denna dag! Ni som måste ha tillsyn denna eftermiddag, vill vi anmäler detta till respektive förskolechef, senast fredagen den 12/8-16. Bemanningen på eftermiddagen kommer att bestå av vikarier!

Anmäl till mig på 011-157882

Med vänliga hälsningar Lisa Hillding förskolechef 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar