Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

måndag 3 april 2017

Byggmiljö ute

Byggmiljö ute

Kotten, barret

På vår senaste kompetensutvecklingsdag jobbade Tallgårdens personal med tankar om hur vi kan utveckla vår utemiljö
En av idéerna som vi nu påbörjat är att skapa en lite bygghörna ute med naturmaterial

Idag kom de första trästockarna till förskolan som en av pedagogerna tiggt till sig i helgen

Och det blev genast en hit hos barnen

Så om nån har tillgång till överblivna stockar eller plankor tar vi gärna emot det, och vi kan såga upp längre stockar om ni inte har möjlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar