Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 30 juni 2017

Glad sommar


Vi på Tallgården vill passa på att önska alla barn och föräldrar en trevlig sommar.
Vi hoppas på en solig och skön sommar, med mycket bad och glass ☀️💦🍦

Vi ser fram emot en härlig och lärorik höst tillsammans. 


måndag 26 juni 2017

Tack för den här tiden

Hej alla vårdnadshavare på Tallgårdens förskola.

Jag ska nu avsluta min anställning som förskolechef för Tallgårdens förskola.
Tack för den här tiden, det har varit spännande och trevligt att få ha mött er alla i olika sammanhang.
Min efterträdare heter Pernilla Johansson och jag lämnar över till henne den 7 augusti.

Varma sommarhälsningar Lisa 

torsdag 22 juni 2017

Glad midsommar!

Idag har vi festat med jordgubbar och glass.

Vi på Tallgården önskar er alla en trevlig midsommar!

torsdag 15 juni 2017

Vattenlek

Idag passade vi på att njuta av det fina vädret tillsammans på gården. 
Vattenlek för både Kotten och Barret. tisdag 13 juni 2017

Påminnelse om sommaren

Veckorna 27-30 är förskolan Tallgården stängd. Ni som har anmält behov av omsorg dessa veckor kommer att få vara på förskolan Flagglinan. 

torsdag 8 juni 2017

Besök av polis

Då barnen både på kotten och barret har ett stort intresse av fordon och poliser fick vi idag besök av en polis med sin bil. Det var mycket uppskattat av barnen. De fick ställa frågor och prova att sitta i bilen.


torsdag 1 juni 2017

Återkoppling på föräldraenkäten

Återkoppling föräldraenkäten
 
Trygghet:
Majoriteten av er föräldrar har svarat att det stämmer helt och hållet att ert/era barn trivs och känner sig trygga på förskolan, att de ges samma förutsättningar till era barn, att vi möter era barn respektfullt och att vi är tydliga med att kränkningar inte accepteras.
Men vi upplever att antalet procentuellt sätt är lite väl högt på svarsalternativet ”stämmer ganska bra” Därför vill vi diskutera tillsammans med er vad det är ni saknar, vad är det som gör att det inte stämmer helt och hållet? Och vad vill ni att vi ska arbeta med att utveckla när det gäller trygghet och trivsel?
Kunskaper:
På frågorna om kunskap, hur ni upplever att förskolan väcker era barns lust att lära, att de får det stöd och den hjälp som behövs. Att vi erbjuder stimulerande miljöer och arbetar med olika teman och projekt. Samt att ni får tydlig information kring ert barn på utvecklingssamtalen.
Majoriteten av er föräldrar svarar här att det stämmer helt och hållet eller ganska bra, med undantag på frågan om vi har stimulerande lärmiljöer. Vad är det ni saknar? Går ni in på våra avdelningar och upptäcker våra miljöer och processväggar? Vet ni om att ni är välkomna in?
Vad vill ni att vi tänker på när vi bygger upp nya miljöer?
Ledarskap
Upplevelser kring hur era barns tankar och intressen tas tillvara på i förskolan, att de uppmuntras, ni vet vilka ni ska vända er till med olika frågor, att vi tillsammans har ett förtroendefullt samarbete och att vi arbetar för en hållbar framtid.
En hög andel av er har svarat att det stämmer helt och hållet. Men vi upplever i svaren att det finns en osäkerhet kring vem man ska vända sig till med olika frågor, och att vi inte upplevs att flera föräldrar, ta tillvara på era barns intressen. Vad har ni för tankar och ideer att delge oss?
En hög svarsprocent var att det stämmer helt och hållet att vi arbetar för en hållbar framtid, något vi själva ser oss vara i starten av. Kan nån berätta hur ni ser att vi gör det, kan ni hjälpa oss att sätta fokus och lyfta sådant ni ser att vi redan gör?