Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 29 augusti 2017

Aktivitet ute

Idag är Tallgården ute på gården tillsammans. Vi har tagit ut olika aktiviteter att göra ute istället för inne. Barnen får använda och baka med härlig blå deg och de får rita med kritor på färgglada papper.
De utforskar teknik med både deg och kritor samt fantasin i skapandet.fredag 18 augusti 2017

Välkommen till barrets nya miljöer


Välkommen in i barrets

Barrets rörelserum
Språk och ljusrum

Skötrum

Bygg rum, lugnoro

Matematik, finmotorik, värdegrund


Fri lek

torsdag 17 augusti 2017

Ny termin

Vi på Tallgården vill önska alla barn och föräldrar välkomna till en ny och lärorik termin tillsammans.
Vi hoppas på att få ha roligt och att tillsammans med era barn utforska vår vackra stad då vi fortsätter med temat Vårt Norrköping i vårt projektarbete både på Kotten och Barret.
Vart projektet leder är helt upp till era barns intressen och nyfikenhet.

Välkomna!