Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 29 augusti 2017

Aktivitet ute

Idag är Tallgården ute på gården tillsammans. Vi har tagit ut olika aktiviteter att göra ute istället för inne. Barnen får använda och baka med härlig blå deg och de får rita med kritor på färgglada papper.
De utforskar teknik med både deg och kritor samt fantasin i skapandet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar