Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 20 oktober 2017

Föräldramöte 2017-10-02

Måndag den 2 oktober 2017 hade vi ett föräldramöte här på Tallgården och vi vill börja med att tacka de föräldrar som hade möjlighet att komma.

Mötet inleddes av vår nya chef Pernilla Johansson som började med att presentera sig. Pernilla har arbetat sedan augusti och hon förklarade att hon fortfarande jobbar med att lära känna pedagoger och barn.

Vår nya specialpedagog Marie Hallberg var också med och presenterade sig. Hon har hittills arbetat i 2 veckor där hon rört sig runt bland 7 förskolor vilket hon framöver kommer att fortsätta med. Marie är den som stöttar oss pedagoger när det gäller enskilda barn med speciella behov. Hon ger oss tips och idéer om hur vi kan arbeta framåt för barnens utveckling.

Johanna Bondesson vår utvecklingspedagog arbetar i 4 olika förskolor. Hennes område är utveckling och innehåll och hon arbetar för att uppfylla kraven i verksamheten utifrån förhållningssätt, miljö och läroplan. Johanna är med oss var femte vecka, tisdag-fredag, där hon observerar och sedan ställer frågor under våra reflektioner ang hur vi tänker om olika saker.

Har ni föräldrar funderingar kring era barn och/eller vår verksamhet börja med att höra av er till oss så tar vi sedan vidare till chef, utvecklingspedagog och specialpedagog om det behövs.

Vi har även våra två vaktmästare Björn & Micke som finns hos oss när vi behöver hjälp med att sätta upp hyllor, flytta och sätta fast tyngre och större saker osv.

Mötet fortsatte med att vi pedagoger presenterade oss och även förklarar hur de nya arbetslagen ser ut.

Barret
Martina - förskollärare
Rani - barnskötare
Heiam - barnskötare

Kotten
Malin - förskollärare
Nada - förskollärare
Adelina Is - barnskötare
Adelina G - resurs

Vi har även tagit ett gemensamt beslut med vår chef att vi ska försöka i den mån det går att inte ha vikarier inne på barret pga inskolningar och barnens trygghet då de är yngre och vill gärna ha ansikten de känner igen runt om sig. När det behövs tas in vikarier kommer Adelina G gå över till barret och den bokade vikarien kommer att vara på Kotten. Nu 2 veckor framöver kommer Adelina G gå över till barret. Vikarier vi tar in lämnar även polisregister och skriver på tystnadsplikt.

Mindre barngrupper under höstterminen pga barn med särskilda behov
Barret - 13 barn just nu, 14 till våren
Kotten - 16 barn

Vi öppnar förskolan kl 6.15 och stänger numera kl 17.30, behöver man tillsyn till kl 18.00 tar man det med oss. Vi har även skyldighet att ha öppet till 18.30 om det behövs, men då går det via chef.
Mellan kl 7.30-8.00 äter vi frukost och då vill vi helst att man kommer med sitt/sina barn innan vi sätter oss eller när vi är färdiga och det vill vi för att barnen ska kunna äta i lugn och ro.

Barret äter lunch kl 11.15 och Kotten äter kl 12.00.

Mellanmålet har vi nu under en tid kunnat äta ihop båda avdelningarna pga det inte är så många barn och då dukas det upp kl. 14.30.

Vi strävar till att gå ut minst 1 gång per dag.

Ytterdörren låses kl. 14.30 när vi sitter o äter mellanmål för barnens säkerhet pga vår placering i city.
Kodlås till ytterdörren - det lyftes för ett bra tag sedan men det blev inte av. Föräldrar kan påverka i vår verksamhet genom att maila chef till o börja med och sedan tas det vidare.

Vid Sjukdom/ledighet hos era barn hör gärna av er till oss så vi vet anledningen eftersom det kan hända att försäkringskassan gör kontroller.

Projektet "Vårt Norrköping"
Vi på Kotten har än så länge gått några promenader runt våra vattenområden i Norrköping, vi har valt att kalla dessa promenader för vattenpromenader. Barnen är intresserade så vi ska försöka hålla fast vid deras intresse och försöka spinna vidare med temat "Vatten i Norrköping"
Projektet hos Barret har tyvärr blivit fördröjt pga inskolningar, men vi försöker denna termin arbeta mycket på "Vi-känslan" i barngruppen.

Alla utvecklingssamtal på kotten kommer ske under vårterminen.
På Barret sker utvecklingssamtalen i samband med att barnen fyller år. Fyller ens barn t.ex år i november kommer man ha utvecklingssamtal i november. De barn som redan fyllt år i juli och framåt ska ha utvecklingssamtal i slutet av oktober.

Födelsedagar kommer både Kotten och Barret fira med krona, sång och frukt. Eftersom vi är en sockerfri förskola får man enbart bjuda på frukt om man så vill.

Vi kommer att ha en manlig student från universitetet som kommer ha sin första dag den 16 oktober. Han kommer att vara här 1 vecka nu i höst och sen kommer han komma tillbaka i vår då han kommer tillbringa 5 veckor hos oss. Eftersom Martina är handledare kommer han att vara "stationerad" på Barret men han kommer röra sig runt i avdelningarna vid behov och även för att se hur vi olika vi arbetar i de 2 olika avdelningarna.

Kommunens förskolor är giftfria sedan 2015. Vi försöker arbeta med så lite gifter som möjligt i lokalerna där barnen vistas i så vi har rensat bort och bytt ut det vi kunnat. Vi ska fortsätta rensa bort nu efter att vi pedagoger har gått en webbutbildning ang giftfri förskola. Alltså får man tyvärr inte lämna leksaker till oss hemifrån pga vi strävar mot en giftfri förskola.

Vi strävar mot en värdegrundande förskola för både barngrupp och pedagoger. Bland oss pedagoger handlar det om förhållningssätt och barnsyn. Kommunens förskolor arbetar på samma sätt oavsett vilken förskola man arbetar i. Man förhåller sig till en gemensam likabehandlingsplan i Norrköpings kommun, men den är "personlig" i vardera förskola. I likabehandlingsplanen står det bland annat att alla är lika mycket värda. Allt är inte alltid rättvist utan man utgår utifrån varje barns behov. Exempelvis att ett barn får sitta med iPaden längre än ett annat för att den behöver det för sin utveckling, medan ett annat barn kanske inte behöver det alls.

Pengarna läggs där de behövs, här hos oss läggs mkt pengar på resurs pga barn med speciella behov. Det är chef och pedagoger som ser över budgeten.
Förra året fick vi nya projektorer och i år iPads till alla pedagoger som vi använder oss utav dagligen. De tas med på utflykter och vi dokumenterar med dem genom att fotografera och spela in barnen under deras tid på förskolan så ni föräldrar kan se en utveckling hos era barn.
Vi har 2 iPads bland barnen och i dem finns det pedagogiska utvecklingsspel och så använder vi även de till att se på film i våra projektorer.
Att arbeta med iPad är en rätt så ny teknik som ingår i vårt arbetssätt, men vill man  absolut inte att ens barn ska använda iPaden så försöker vi lösa det på bästa möjliga vis.

Vi försöker arbeta med det svenska språket genom att läsa böcker och se och lyssna på filmer och musik med svenskt tal. Vi använder oss även utav berättartärningar, rim o ramsor, sång och munmotorik.
Pedagogerna går SOL utbildningar. SOL står för språk och lärande.

Gungorna har tagits bort utifrån barnens säkerhet. Det blev mycket bråk om gungorna och mycket snurr vilket leder till klämrisker.
Hyresbostäder städar gården 1 gång i veckan och pema 2 ggr i veckan, innan vi går ut ska det vara städat. Alltså innan kl 9.00.
Kommunväktare - åker runt och checkar gården då och då

Nya arbetslag, ny chef, mycket frånvaro. Vi gör vårt bästa för att jarbeta ihop oss men det allra viktigaste är att vi är här för era barn och är med dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar