Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 27 juni 2018

Ny förskolechef Nordantill


Information om organisation Nordantill och City förskolor

Chefsteamet i City och Nordantills förskolor förstärks med ytterligare en förskolechef i syfte att nå ett mer hållbart ledarskap. Jag hälsar Malin Hansson välkommen som ny förskolechef i teamet City/Nordantill.

 

I och med detta omfördelas chefsansvaret för förskolorna Tuppen och Tallgården. Förskolorna kommer att tillhöra Nordantills förskolor och ledas av Malin Hansson och Marie Adnerhill.

 

Förändringen träder i kraft den 6/8-18.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Caroline Strid                                                  

Verksamhetschef Utbildningskontoret                                

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar