Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

Kontakta oss


Barret tel. 0727484928

Kotten tel. 0727484929Förskolechef Pernilla Johansson tel. 011-157882