Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

Vision och Uppdrag

Vision

Barnen ska tycka att det är roligt att gå till förskolan. De ska känna sig trygga, delaktiga och respekterade.
Föräldrarna ska känna trygghet i att lämna sina barn på förskolan. De ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten.
Personalen ska tycka att det är roligt att gå till sin arbetsplats. De ska trivas och känna att de utvecklas. De ska känna ansvar, inflytande och delaktighet. Ha respekt och förtroende för varandra. Vara professionella i sitt arbete med barn, föräldrar och kollegor.