Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

Om vår förskola

På Flagglinan, Lokatten, Strandgården och Tallgården är Pernilla Johansson ansvarig förskolechef.
Förskolorna ligger centralt i innerstaden med närhet till stadens alla parker, den vackert belägna strömmen, alla museum, bibliotek och sevärdheter.
Vi är en mångkulturell verksamhet som arbetar medvetet med lärmiljöer och pedagogisk dokumentation.


Vi har en specialpedagog och en utvecklingspedagog som handleder alla medarbetare mot en ökad kvalitet i vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar med fokus på vårt pedagogiska uppdrag mot målet att skapa en likvärdig förskola för alla våra barn!