Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

Personal

På Tallgårdens förskola arbetar:


Avdelning Barret:

Martina Ladekrans Nåhle - Förskollärare
Rani Andersson - Barnskötare
Heam Korkis - Resurs

Avdelning Kotten:

Malin Segerlund - Förskollärare
Nada Lundmark - Förskollärare
Adelina Islami - Barnskötare
Adelina Gashi - Resurs

Övrig personal:

Vera Yosef - extratjänst/resurs

Caroline Wingmalm - Förskollärare (Föräldrarledig)
Noura Maraoge - Barnskötare (Föräldrarledig)Pernilla Johansson - Förskolechef
Jaana Broman - Administratör
Johanna Bondesson - Utvecklingsledare
Marie Hallberg - Specialpedagog
Björn Tuvesson - Vaktmästare