Tallgårdens förskola finns i stadsdelen Nordantill och består av två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt eller frånvarande från förskolans verksamhet av annan anledning är ni välkomna att meddela oss detta på tel. 072-7484928 (Barret) eller 072-7484929 (Kotten). På dessa nummer går det också bra att när som helst på dygnet lämna meddelande som vi sedan lyssnar av på morgonen.
Vid behov av information från sjukvårdsrådgivningen gällande egenvård och lindring tryck på länken "När barnet blir sjukt" i kolumnen till vänster.
Information på 1177 "vara hemma eller i barngrupp"